#makejzdravě – dřep s výtahem na ramena

Jedná se o komplexní cvik sestavený ze dvou izolovaných cviků – tedy ze dřepu a tlaků na ramena. Nejzatíženějšími svaly jsou zde hýžďové svaly, stehenní svaly a deltoidy (ramenní svaly).

Správně

  • Tento cvik může být procvičován hned s dvěma cíli. V první řadě může být cílem procvičení výbušnosti spodních partií. V takovém případě při pohybu nahoru vychází akcelerace z celých plosek nohou, které se odtlačují od země. Ruce poté doprovází pohyb s činkami nahoru. V druhé řadě má tento cvik zaměření na budování síly ramenních svalů. V takovém případě je dost možné, že zatížení zvolené pro ramenní svaly nemusí dávat dostatečně velké zatížení na nohy.
  • Při jakémkoliv zatížení je třeba udržovat napřímenou páteř, aby nedocházelo k jejímu prohýbání především v bederní oblasti. Jak u dřepu při pohybu dolů, tak u vytažení jednoruček směrem vzhůru.
  • Je vhodné zvolit si takovou váhu, jakou je schopno tělo udržet, aby nedocházelo k opotřebování obratlů páteře a také ramenních kloubů při tlaku vzhůru.
  • Tlak jednoruček při pohybu vzhůru by měl být směřován spíše nad sebe než za sebe. Může totiž dojít k vychýlení ramen vzad a uvolnění ramenních pouzder.

Špatně

  • Vzhledem k tomu, že tento cvik se skládá ze dvou izolovaných cviků, je zde mnoho aspektů, které mohou vést k nesprávnému pohybu. Pokud nebudou zpevněná záda s oporou břišních svalů, dochází při pohybu dolů buď k prohnutí v bederní oblasti páteře, nebo naopak ke zvyšování kyfózy ztuhlé hrudní páteře. To má dále za následek předsun hlavy, jelikož při zatuhlé hrudní páteři většinou tuhnou i horní trapézy v oblasti horních zad. Následkem je také přesun těžiště těla vpřed, což způsobuje značné přetížení kolen.
  • Většinou se hlavní potíže vyvíjí v důsledku špatně zvolené zátěže, která se mnohdy přeceňuje a tělo tak není schopno se správně udržet. Příkladem je také časté přetížení ramenních vazů při zvednutí zátěží vzhůru nad sebe. Ramena zátěž neutáhnou, přetěžují se dozadu a poté zabírá bederní oblast, aby tomuto pohybu pomohla. Dochází tak k naprosté deformaci spodních zad a také hrozí natažení ramenních vazů.

Můžete si také prohlédnout

#makejzdravě – výpad vbok

#makejzdravě – rozpažky na ramena

#makejzdravě – přítahy na biceps

#makejzdravě – zanožení ve vzporu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.