#makejzdravě – výpad vbok

Při tomto druhu výpadu v laterální rovině kromě stehenních svalů (kvadricepsu) a velkých hýžďových svalů aktivujeme také střední hýžďový sval, který stabilizuje kyčel při výstupu do strany. Dochází také k protažení adduktorů propnuté nohy při pohybu dolů. Správně Při výpadu do strany je důležité v průběhu celého cviku udržovat zpevněný střed, aby nedocházelo k propadání v oblasti beder či naopak k rotování kostrče vně. Pohyb pak směřuje sedacími hrboly za sebe, aby byla záda stála ...

Read More

#makejzdravě – zanožení ve vzporu

Cvik určený především pro zaktivování velkého hýžďového svalu. Dále pracují hemstringy do protažení, avšak k jejich úplnému zapojení dochází v případě použití kladek či jiného odporu. Při správném držení dochází k aktivaci hlubokých stabilizačních svalů. Správně Při vzporu držet lokty pod rameny a zapírat se o paralelně položené předloktí po celé délce včetně malíkových hran tak, aby docházelo k aktivaci lopatek do vnějších stran hrudní páteře. V opačném případě se páteř propadá a ...

Read More

#makejzdravě – úklon s přidanou vahou

Cvik určen pro budování flexibility a síly hlubokých stabilizačních svalů (CORE), ramen a kyčlí. Dochází zde k zapojení hýžďových svalů a hamstringů asistujících při extenzi a rotace pánve. Správně Neutrální postavení s aktivním hlubokým stabilizačním systémem jako výchozí pozice pro tento cvik. Lehké vytočení špičky u nohy, k níž dochází k zohýbání pro větší flexibilitu v kyčlích. Snaha nekrčit se v koleni u této dolní končetiny, a naopak táhnout sedací kosti směrem lehce za sebe. Ukotvit horní ruku ...

Read More

#makejzdravě – pánevní most na jedné noze

Tento cvik slouží jako variace pánevního mostu především pro posílení velkého hýžďového svalu, který je však v synergii se svaly hlubokého stabilizačního systému a stehenního svalu. Správně Výchozí nastavení spočívá v napřímené poloze vleže s přirozeně pokrčenými koleny. Kolena by při pohybu vzhůru měla být přímo na chodidly, aby nedocházelo k jejich přetížení. Ruce jsou položené podél těla a zapřené o malíkové hrany, aby mohlo dojít k aktivnímu stažení lopatek směrem k patám. Tím se aktivují ...

Read More

#makejzdravě – dřep s výtahem na ramena

Jedná se o komplexní cvik sestavený ze dvou izolovaných cviků – tedy ze dřepu a tlaků na ramena. Nejzatíženějšími svaly jsou zde hýžďové svaly, stehenní svaly a deltoidy (ramenní svaly). Správně Tento cvik může být procvičován hned s dvěma cíli. V první řadě může být cílem procvičení výbušnosti spodních partií. V takovém případě při pohybu nahoru vychází akcelerace z celých plosek nohou, které se odtlačují od země. Ruce poté doprovází pohyb s činkami nahoru. V druhé řadě ...

Read More

#makejzdravě – mrtvý tah

Při tomto základním cviku dochází k velkému množství zapojení svalů. Především se jedná o hýžďové svaly, vzpřimovače páteře a svaly stehna. Správně Výchozí pozicí pro tento cvik je neutrální postavení – tedy napřímení páteře, které počíná v zakotvení chodidla v oblasti palce, malíku a paty do podložky a následně ve snaze vytáhnout temeno hlavy do výše. Dále je potřebné zapojení spodních fixátorů lopatek, které je stáhnou směrem k patám a otevře se tak prostor ...

Read More

#makejzdravě – pánevní most

Cvik sloužící primárně pro posílení velkého hýžďového svalu, který je však v synergii se svaly hlubokého stabilizačního systému a stehenního svalu. Správně Výchozí nastavení spočívá v napřímené poloze vleže s přirozeně pokrčenými koleny. Kolena by při pohybu vzhůru měla být přímo na chodidly, aby nedocházelo k jejich přetížení. Ruce jsou položené podél těla a zapřené o malíkové hrany, aby mohlo dojít k aktivnímu stažení lopatek směrem k patám. Tím se aktivují spodní ...

Read More