#makejzdravě – rozpažky na ramena

Tento cvik při správném provedení posiluje celý deltový sval (oblast ramenního kloubu) a také protahuje vrchní trapézový sval, který má většina lidí přetížený z běžného života. Správně U tohoto cviku je kromě napřímeného postoje také velmi důležitá práce lopatek. Musí zde být neustálá vůle vytahovat ruce do šíře, aby si lopatky sedly na vnější stranu hrudní páteře a také vůle táhnout lopatky dolů při tahu rukou směrem vzhůru. Pouze tak může ...

Read More

#makejzdravě – přítahy na biceps

Tento cvik je především na sval vřetenní (umístěn na předloktí), bicepsový (umístěn na přední pažní kosti) či spodní trapéz (umístěn na lopatce blíže k páteři). V této pozici supinace je dominantní sval bicepsový. Je zde možnost spousty variací pro pozice i použité pomůcky. Správně Ať je tento cvik prováděn vsedě či ve stoje, vždy je důležité napřímené postavení, aby nedocházelo k poškození páteře či kyčlí (špičky směrem před sebe na úroveň kyčlí, ...

Read More

#makejzdravě – upažení ruky vleže

Cvik určený nejen k posílení ramenních svalů, ale také k aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Správně Variací vleže na boku je hned několik. Například při zohnutí v kolenou. Zde však dochází k přirozenému prohnutí v bederní oblasti, proto je zde ještě větší apel na aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Důležité je však udržet linii ramene, kyčle a kolen v jedné rovině. Pozice položeného lokte přímo pod ramenem tak, že je celé předloktí v aktivaci odtlačením proti podložce, aby ...

Read More

#makejzdravě – úklon s přidanou vahou

Cvik určen pro budování flexibility a síly hlubokých stabilizačních svalů (CORE), ramen a kyčlí. Dochází zde k zapojení hýžďových svalů a hamstringů asistujících při extenzi a rotace pánve. Správně Neutrální postavení s aktivním hlubokým stabilizačním systémem jako výchozí pozice pro tento cvik. Lehké vytočení špičky u nohy, k níž dochází k zohýbání pro větší flexibilitu v kyčlích. Snaha nekrčit se v koleni u této dolní končetiny, a naopak táhnout sedací kosti směrem lehce za sebe. Ukotvit horní ruku ...

Read More

#makejzdravě – aktivní kmit rukou

Tento cvik lze využít jako doplněk na procvičení aktivace hlubokých břišních svalů. Lze zde vymyslet mnoho variací, například přídavek práce dolních končetin a podobně. Pro začátek by však tato základní verze měla stačit. Správně Důležité je výchozí nastavení spočívající v naaktivování hlubokého stabilizačního systému. Tedy pocitově prodloužit páteř do dálky, také stydkou kost srovnat horizontálně ze zemí a spodní žebra nechat lehce poklesnout tak, aby došlo k vnitrobřišnímu tlaku. Kontrola správné aktivace by ...

Read More

#makejzdravě – extenze na triceps vestoje

Jedna z variant pro posílení většinou ochablých tricepsových svalů. Na rozdíl od varianty vleže je tato volba cviku obtížnější na udržení lopatek a loktů, proto není vhodná pro všechny typy postav. Vyhnout by se jí ze začátku měli například kyfotici, lidé se zatuhlou hrudní páteří či lordotici.Správně Důležité je nastavit si při této pozici neutrální postavení, které udrží zpevněnou posturu po celou dobu cviku a všechny segmenty těla správně nastavené. ...

Read More

#makejzdravě – dřep s výtahem na ramena

Jedná se o komplexní cvik sestavený ze dvou izolovaných cviků – tedy ze dřepu a tlaků na ramena. Nejzatíženějšími svaly jsou zde hýžďové svaly, stehenní svaly a deltoidy (ramenní svaly). Správně Tento cvik může být procvičován hned s dvěma cíli. V první řadě může být cílem procvičení výbušnosti spodních partií. V takovém případě při pohybu nahoru vychází akcelerace z celých plosek nohou, které se odtlačují od země. Ruce poté doprovází pohyb s činkami nahoru. V druhé řadě ...

Read More

#makejzdravě – extenze na triceps vleže

Správně V pozici lehu si stále udržovat aktivně napřímenou páteř a tím i zapojené hluboké stabilizační svaly, které celému pohybu dávají maximální efektivitu. Výchozí pozice je v natažených rukou v pozici nad rameny směrem ke stropu. Celý pohyb vychází ze zafixovaných loktů nastavených stále nad rameny a pohybu v loketních kloubech, přičemž předloktí se dostává kolem čela a činky až nad hlavu. Udržovat stále stejnou trajektorii předloktí a netáhnout je ...

Read More

#makejzdravě – tlaky na ramena

Tento cvik slouží především k posílení všech hlav deltoidů (svaly horní paže), přičemž přední a zadní hlava tohoto svalu stabilizuje ramenní kloub při pohybu paží směrem vzhůru. Asistence horního, spodního trapézu a pilovitého svalu udržuje správný pohyb lopatky po hrudním koši. Správně Tento cvik může být prováděn, jak v sedě, tak ve stoje. Výhodou je pro pozici v sedě lepší stabilizace středu těla. I při pozici ve stoje je důležitý vzpřímený postoj ...

Read More

#makejzdravě-klik

Správně Především platí neustálé napřímení páteře, jelikož bez tohoto aspektu se zhroutí celé tělo a pomocné svaly jsou značně přetěžovány, protože se snaží dorovnat pohyb. Patří mezi ně například triceps, bederní oblast páteře, pilovitý sval přední (horní oblast hrudního koše obepínající žebra) a další. S napřímením páteře také souvisí udržení hlavy v prodloužení páteře. Základní pohyb při poklesu dolů spočívá v tahu loktů do maximální šíře, avšak neopomínat současně neustálou ...

Read More