#makejzdravě – dřep

Nebo-li „král cviků“ patří mezi cvik, který by měl být naprosto přirozený. Paradoxně zde bývá nejvíce problémů se správným provedením. Mezi nejvíce zapojené svaly patří stehenní sval a svaly hýžďové. Je zde také důležitá správná funkce kloubů – kolenou, kyčlí a kotníků.

Správně

  • Při přímém dřepu by mělo být rozkročení nohou na úrovni kyčlí (vzdálenost tvou zaťatých pěstí vedle sebe) tak, aby špičky směřovaly paralelně vpřed. Nedochází tak k přetěžování kyčelních kloubů způsobené pohybem ve vychýlení.
  • Aby mohly být zapojené všechny stabilizační svaly, je třeba pokračovat i ve směru níže stále v napřímení. Vnitřní břišní svalstvo tak bude neustále podepírat bederní oblast a nebude docházet k jejímu propadnutí. Pomůckou pro správný pohyb níže je snaha táhnout sedací kosti co nejdál za sebe, jako bychom se chtěli napřímeně posadit na nízkou lavici za námi. Pohyb ukončujeme ve chvíli, kdy cítíme, že při ještě nižším pohybu vypojíme břišní svalstvo. V tu chvíli je svalstvo v maximálním natažení a při nižším pohybu bychom museli přetáčet oblast křížovou, což značně ubírá na efektivitě.
  • Tahem sedacích kostí směrem vzad také docílíme správného pohybu v kolenních kloubech a nebude tak docházet k jejich přetížení, jelikož se těžiště těla přesouvá do zadní oblasti. U tohoto pohybu je velice potřebné mít neustále zakotvenou palcovou, malíkovou i patní oblast aktivně v podložce, třebaže z důvodu návyku těla mají špičky tendenci se z podložky odlepovat.

Špatně

  • Často bývá problém již ve správném postavení nohou, kdy z důvodu přetížení některé ze stran dochází k neúmyslnému vytočení špiček do strany, čímž se podporuje nadměrný tlak na kyčelní kloub některé ze stran.
  • Při nedostatečném držení středu těla dochází k hned několika nesprávným pohybům. Snaha dostat se hýžděmi co nejníže způsobuje přetáčení křížové oblasti páteře směrem dovnitř či naopak směrem ven, kdy dochází k přetížení bederní oblasti páteře. Pokud páteř není v napřímení, má tendenci se zkracovat a spousta klientů zkrácená v oblasti hrudníku (nadměrná kyfóza) tak ještě více podporuje tuto disbalanci. Ta navíc přetěžuje krční páteř, jelikož pohyb hlavy nepokračuje dále v prodloužení páteře.
  • S tím souvisí nejčastější chyba, kdy těžiště těla přechází nad kolena, čím dochází ke značnému přetížení kolen. Úhel hlubokého dřepu je totiž nadměrně velký a kolena se tímto pohybem postupem času značně opotřebovávají.

 

 

 

Můžete si také prohlédnout

#makejzdravě – výpad vbok

#makejzdravě – rozpažky na ramena

#makejzdravě – přítahy na biceps

#makejzdravě – zanožení ve vzporu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.