#makejzdravě – extenze na triceps vestoje

Jedna z variant pro posílení většinou ochablých tricepsových svalů. Na rozdíl od varianty vleže je tato volba cviku obtížnější na udržení lopatek a loktů, proto není vhodná pro všechny typy postav. Vyhnout by se jí ze začátku měli například kyfotici, lidé se zatuhlou hrudní páteří či lordotici.

Správně

  • Důležité je nastavit si při této pozici neutrální postavení, které udrží zpevněnou posturu po celou dobu cviku a všechny segmenty těla správně nastavené.
  • Výchozí pozice začíná s úměrně vybraným závažím nad rameny. Dlaně směřující směrem dovnitř k sobě. Lokty v přirozeném směru, který souvisí s postavením lopatek, tedy je velmi individuální. Důležité je takto nastavené lokty udržet po celou dobu provedení cviku.
  • Správné provedení cviku spočívá v udržení postury i paží ve výchozí pozici. Pohyb je pouze v loktech, přičemž předloktí se láme podél hlavy stále v linii ramen a loktů tak nízko, kam to zpevněné neutrální postavení dovolí.
  • Ramena i lopatky zůstávají stále na svém místě stažené od uší směrem k patám.
  • S výdechem probíhá tlak zpět do výchozí pozice horních končetin, tedy do propnutí nad rameny.

Špatně

  • Nevhodně nastavené neutrální postavení je začátkem pro špatné provedení cviku, kdy dochází k prohýbání v oblasti bederní páteře, výsunu ramen či například k předsunu hlavy.
  • Zvolení nadměrné zátěže jednoruček může vést k ovlivnění správné pozice ramen, lopatek a udržení jejich správné výchozí pozice.
  • Nedostatečná kontrola pozice lopatek, ramen a loktů, přičemž může docházet k rozestupu loktů směrem ven a dlaní naopak k sobě při pohybu za hlavu. Dále vyjetí ramen směrem k uším a přetěžování tak celé hrudní a krční páteře včetně přetížení svalů jako jsou například svaly trapézové.
  • Nesladěné dýchání a jeho špatná frekvence či ještě hůře, zadržování dechu.

Můžete si také prohlédnout

#makejzdravě – výpad vbok

#makejzdravě – rozpažky na ramena

#makejzdravě – přítahy na biceps

#makejzdravě – zanožení ve vzporu