#makejzdravě-klik

Správně

  • Především platí neustálé napřímení páteře, jelikož bez tohoto aspektu se zhroutí celé tělo a pomocné svaly jsou značně přetěžovány, protože se snaží dorovnat pohyb. Patří mezi ně například triceps, bederní oblast páteře, pilovitý sval přední (horní oblast hrudního koše obepínající žebra) a další. S napřímením páteře také souvisí udržení hlavy v prodloužení páteře.
  • Základní pohyb při poklesu dolů spočívá v tahu loktů do maximální šíře, avšak neopomínat současně neustálou aktivitu dlaní vůči podložce, aby nedošlo k propadnutí mezilopatkového prostoru.
  • Dlaně směřují prsty paralelně před sebe, aby nedocházelo k přetěžování ramenního kloubu. Stejně tak není vhodné provádět kliky na pěstích, jelikož hrozí riziko přetížení zápěstí.
  • Pohyb končí v maximální šíři loktů do stran tak, aby nedocházelo k přetáčení lopatek směrem k sobě, ale aby obtáčely hrudní část z vnější strany.
  • Dalším důležitým aspektem je snaha táhnout lopatky směrem k patám, aby nebyly přetěžovány trapézové svaly.
  • Odtlačení směrem vzhůru probíhá opět v neustálém napřímení a dochází k němu na základě tlaku dlaní do podložky.

Špatně

  • Bez napřímení dochází k přetížení pomocných svalů, bederní oblasti páteře a důsledkem může být také předsun hlavy.
  • Bez aktivního tlaku dlaněmi do podložky dochází k propadnutí mezilopatkového prostoru, což má za následek přetěžování trapézových svalů.
  • Není-li kladen důraz na pohyb loktů do šíře, je pravděpodobné, že lopatky nebudou obtáčet hrudní koš po přirozené linii, ale dostávají se směrem k sobě, což má opět za následek propadnutí hrudní části páteře a s tím související přetěžování již zkrácených mezilopatkových svalů.
  • Při odtlačení směrem vzhůru musí vycházet pohyb z tlaku dlaní do podložky, nikoliv s přetěžování bederní oblasti či trapézů v oblasti ramen. Toho lze docítit opět správným napřímením, kdy břišní svaly podepírají bederní oblast.

 

 

Můžete si také prohlédnout

#makejzdravě – výpad vbok

#makejzdravě – rozpažky na ramena

#makejzdravě – přítahy na biceps

#makejzdravě – zanožení ve vzporu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.