#makejzdravě – přítah spodního břicha

Cvik zaměřený na práci spodních břišních svalů, které jsou však v synergii se všemi vrstvami břišních svalů. Jedná se o náročnější pohyb, u kterého je velmi důležité zaměřit se na aktivitu hlubokého stabilizačního systému.

Správně

  • Důležité je výchozí nastavení spočívající v naaktivování hlubokého stabilizačního systému. Tedy pocitově prodloužit páteř do dálky, také stydkou kost srovnat horizontálně ze zemí a spodní žebra nechat lehce poklesnout tak, aby došlo k vnitrobřišnímu tlaku. Kontrola správné aktivace by měla lehce oploštit břišní stěnu do stran a zpevnit boční hluboké břišní svaly. S dýcháním by v této pozici neměl být problém.
  • Účelem cviku je neustále držet aktivitu hlubokého stabilizačního systému, a přitom pomocí mírného tahu dolních končetin vzhůru nadměrně zapojit spodní část břišních svalů.
  • Jedná se o plynulý tah, jehož cílem není zvedat pánev směrem vzhůru nebo se ostat dolními končetinami co nejvýše. Naopak se jedná o velmi malý rozsah, při kterém dochází k práci pouze v cílené oblasti, nikoliv v jiných částech těla (hlava, paže, ramena, hrudník).
  • S výdechem dochází k mírnému prodloužení páteře a tahu dolních končetin vzhůru.

Špatně

  • Výchozí pozice při neaktivním hlubokém stabilizačním systému způsobuje pouze přetěžování už tak přetížených vnějších břišních svalů a velký nátlak na plotýnky v zádech.
  • Chyba nastává ve velkém trhu pánve směrem vzhůru, přičemž nepracuje část spodních břišních svalů, ale spíše vnější břišní stěna, ramena, zvednutá hlava či přetěžovaná bederní oblast.
  • Zadržování dechu či nepravidelné dýchání.

Můžete si také prohlédnout

#makejzdravě – výpad vbok

#makejzdravě – rozpažky na ramena

#makejzdravě – přítahy na biceps

#makejzdravě – zanožení ve vzporu