#makejzdravě – rozpažky na ramena

Tento cvik při správném provedení posiluje celý deltový sval (oblast ramenního kloubu) a také protahuje vrchní trapézový sval, který má většina lidí přetížený z běžného života.

Správně

  • U tohoto cviku je kromě napřímeného postoje také velmi důležitá práce lopatek. Musí zde být neustálá vůle vytahovat ruce do šíře, aby si lopatky sedly na vnější stranu hrudní páteře a také vůle táhnout lopatky dolů při tahu rukou směrem vzhůru. Pouze tak může dojít ke správnému posílení v protažení daných partií, především trapézových svalů, které jsou jedny z nejdůležitějších pro správné postavení lopatek na hrudní páteři.
  • Při cvičení se závažím se dostává největší zátěže na deltový sval při maximální výši, tedy ve chvíli, kdy paže svírá s tělem úhel 90 stupňů. V případě, že dochází k většímu úhlu (upažení nad úroveň ramen), je tlak na ramenní kloub zbytečně velký a může docházet k jeho rychlejšímu opotřebení.
  • Jsou zde dvě varianty upažení. První je ve frontální rovině a druhá v rovině obtáčející lopatky. Upažení v rovině obtáčející lopatky, tedy tahem mírně před sebou, je šetrnější na ramenní kloub a patří k více přirozenému pohybu pro tělo.

Špatně

  • Při nadměrném upažení s těžkým závažím dochází k velkému tlaku na ramenní kloub, který se tím zbytečně opotřebovává.
  • Je-li špatně odhadnuto závaží, dochází k neschopnosti udržet lopatky ve správném postavení. Hlavní práci tak přebírají silnější vrchní trapézové svaly, které se tím pádem zkracují ještě více, než jsou. Důsledkem je nadměrný předsun hlavy při zvedání závaží.
  • Z důvodu nenapřímeného postoje může docházet při vyšších závaží k lámání v oblasti bederní páteře, čímž se opotřebovávají obratle.

Můžete si také prohlédnout

#makejzdravě – výpad vbok

#makejzdravě – přítahy na biceps

#makejzdravě – zanožení ve vzporu

#makejzdravě – přítah spodního břicha